German Website
Austrian Website
The Netherlands
Hungary
Singapore
Vietnam
India
USA
 

Arya Maitreya Mandala Nederland

De Arya Maitreya Mandala-orde werd in 1933 opgericht door Lama Anagarika Govinda, met als doel om het Tibetaans boeddhisme naar het Westen te verbreiden. Hoewel hij al vroeg een aantal westerse studenten had, werd pas in 1952 een eerste afdeling van de Arya Maitreya Mandala in Europa opgericht en wel in Duitsland, gevolgd door België. Ook in Nederland stond Arya Maitreya Mandala aan de wieg van het georganiseerd boeddhisme. De Arya Maitreya Mandala is al lang niet meer de enige Tibetaanse boeddhistische organisatie in het Westen, maar bestaat nog altijd, met aan het hoofd Acarya Asanga, Armin Gottmann.
 

Armin Gottmann

Lama Govinda


Lama Govinda
 
Ernst Lothar Hoffmann (1898-1985) was een Duitser. Een leven als schilder in de kunstenaarskolonie van Capri leidde hem naar een kloostereiland in Sri Lanka. Hier verwierf hij de naam Anagarika Govinda.
 In 1931 ontmoette hij, ingesneeuwd in Darjeeling, Lama Ngawang Kalzang (Tomo Geshe Rinpoche). Het moet een magisch moment geweest zijn, want de rest van zijn leven wijdde hij zich aan het Tibetaans boeddhisme. Hij ging in India wonen, waar hij leefde van lesgeven en schilderen, reisde kriskras door Tibet en werkte via de door hem in 1933 opgerichte Arya Maitreya Mandala aan de verbreiding van het Tibetaans boeddhisme in het Westen. Uit gezondheidsoverwegingen verhuisde hij in 1978 met zijn vrouw Li Gotami (Ratti Petit) naar Californië. Het was de tijd waarin zijn boeken bestsellers werden. In 1997 werd als eerbetoon zijn as bijgezet in de Nirvana stupa van het Samten Choeling klooster in Darjeeling.

De weg van de witte wolken

Met de ondergang van de beschavingen der Mesopotamiërs, Egyptenaren, Grieken, Inca's en Maya's, is ook de kennis van hun oeroude mysterie-riten voor ons verloren gegaan. Ook de oude tradities van India en China ondergingen zoveel vreemde invloeden, dat men niet meer weet wat origineel is. Alleen Tibet handhaafde, door haar natuurlijk isolement en onbereikbaarheid, de oudste tradities der mensheid en bewaarde hun zuiverheid, de kennis van de verborgen krachten in de menselijke ziel en de esoterische leringen van Indiase wijzen en heiligen die Tibet hebben bezocht. Het is maar heel enkele westerse mensen gegeven geweest, de essentie van deze tradities te leren begrijpen en er diep op in te gaan. Nog moeilijker was het iemand te vinden die begaafd was met zo'n groot schrijftalent, dat hij de kern van deze tradities en het wezenlijke van de boeddhistische religie op een heldere, begrijpelijke en uiterst boeiende wijze kon weergeven. Bovendien was een ijzersterke conditie vereist, want reizen in de nog zelden betreden berggebieden van Tibet is een opeenvolging van spannende en gevaarlijke avonturen, volgens de beste traditie van Sven Hedin. Al deze eigenschappen vinden wij terug in Lama Anagarika Govinda, waarbij wij zijn belangrijkste eigenschap nog niet genoemd hebben: een verlichte geest. Wie De weg van de witte wolken leest, bevindt zich in gezelschap van een der uitzonderlijkste mensen van onze tijd.
 

 

 


Robert H. C. Janssen – Armin Gottmann – Volker Zotz, Amsterdam 2011

Rob H. C. Janssen, emeritus hoogleraar en samen met Jan de Breet vertaler van de Pali-canon, was een van de eerste Nederlandse leerlingen van Lama Govinda

Armin Gottmann (Asanga), Mandalacarya Arya Maitreya Mandala

Volker Zotz, oud-leerling van Lama Govinda, is filosoof en godswetenschapper aan de Universiteit van Luxemburg. Op dit moment werkt hij aan een biografie van Lama Govinda.

 

Arya Maitreya Mandala - International Network | network@arya-maitreya-mandala.org